UBK Racing
#kartinglovers
UBK Racing
Profesionální český motokárový tým
UBK Racing

GDPR – Zásady ochrany osobních údajů a Cookie Policy

Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

Společností my společnost UBK s.r.o., IČ 26377993, se sídlem Klatovská třída 7, pasáž BOST, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 3, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16444, e-mail: marta.tomaskova@ubk.cz, telefon +420 739 323 959.

Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně informujeme formou aktualit na našich webových stránkách nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Kontaktní formulář

Prostřednictvím kontaktního formuláře nám předáváte vaše následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa

Zmíněné osobní údaje používáme výhradně pro vaše zpětné kontaktování. Takové zpracování lze podle Evropského nařízení (GDPR) považovat za náš oprávněný zájem. Osobní údaje nikomu nepředáváme ani je nevyužíváme k jinému účelu než k vašemu přímém kontaktování. Osobní údaje budeme mít uloženy maximálně 3 roky.

Cookies

Cookies jsou drobné textové dokumenty, vytvořené webovou stránkou, které jsou ukládány na zařízení uživatelů a návštěvníků webu ubk.cz pomocí prohlížeče. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů. Informace obsažená v cookies je anonymní, neobsahuje citlivé údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby. Cookies využívá většina webových stránek.

Cookies využíváme výhradně pro zajištění správného fungování webu. Nepoužíváme žádné sledovací, analytické nebo marketingové nástroje.

Zpracovatelé

Poskytovat všechny služby nemůžeme zvládnout sami, a proto využíváme služby dalších firem, které jsou v roli zpracovatelů vašich osobních údajů. V případě tohoto webu jde o poskytovatele webhostingu a e-mailových služeb. 

Při poskytování služeb nám pomáhají jen ti zpracovatelé, kteří nám poskytli dostatečné záruky, že zpracovávají osobní údaje podle stejných zásad, kterými se řídíme my v Evropské unii.  Na vyžádání (prostřednictvím kontaktního formuláře, případně na emailu marta.tomaskova@ubk.cz) vám detailní informace o zpracovatelích poskytneme. 

Pomoc při nakládání s osobními údaji a práva subjektu osobních údajů

Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

  • Požádat o vysvětlení mailem zaslaným na adresu marta.tomaskova@ubk.cz,
  • Vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu marta.tomaskova@ubk.cz.
  • Požadovat e-mailem na adrese marta.tomaskova@ubk.cz, abychom vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování vašich osobních údajů, a my vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme.
  • Požádat o výmaz všech osobních údajů, které o vás zpracováváme.
  • Požádat o poskytnutí všech osobních údajů, které o vám zpracováváme.
  • Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů(www.uoou.cz) s jakýmkoli dotazem týkající se ochrany osobních údajů.

Kalendář akcí

Ukázková fotografie ze závodu